Krótkie wprowadzenie do korzystania z aplikacji Traceo

Korzystanie z programu jest proste i intuicyjne.

Program posiada następujace elementy menu:


 • Lokalizacja:

  Służy do śledzenia pojazdu on line. Po wybraniu przycisku Start śledzenia na mapie co 30 s jest wyświetlana aktualna pozycja pojazdu lub pojazdów, jeśli lokalizujemy więcej niż jeden pojazd. W każdy punkt na mapie można kliknąc. Pojawi się wtedy chmurka z informacja o danym punkcie tj.

  • data/czas
  • prędkość
  • prędkośc średnia
  • aktywny czas

 • Historia:

  Pokazuje przebyte trasy. Trasy pojazdów są wizualizowane na mapie w postaci punktów. Kolory punktów odpowiadaja kolorom urządzeń. Intensywność kolorów odpowiada prędkościom. Im kolor intensywniejszy, tym większa prędkośc. Punktom na mapie odpowiadają pozycje w tabeli. Można zmieniać zakres prezentowanej historii zmieniając datę Od Do i klikając w Pokaż.
  Dane prezentowane sa tez w postaci wykresu.

 • Ustawienia:

  Służy do dopisywania i edytowanuia śledzonych urządzeń. Liczba monitorowanych urządeń jest dowolna. Każde urządzenie opisane jest w następujący sposób:

  • nazwa - dowolna nazwa, która opisuje urządzenie np. Marek (auto)
  • identyfikator - unikalny identyfikator np. imei:12345678901234567
  • typ - typ stosowanego urzadzenia. Do wyboru TK102, Holux lub Mobile (dla telefonów z GPS)
  • linia - gdy ustawiona na Tak, to punkty na mapie łaczone są linia
  • kolor - kolor jakim są prezentowane punkty na mapie dla danego urządzenia

  W przypadku gdy konfigurujemy urządzenie samodzielnie musimy ustawić w nim adres IP i port serwera TRACEO.
  Dla TK102 jest to: 93.157.96.44 oraz 50001.Program na komórkę TRACEO GPS:

Informacje o programie znajdziesz także tutaj.
Aby ściągnąć i uruchomić program bezpośrednio na komórce wpisz w odpowiednie miejsce download adres: www.traceo.pl/d/Traceo.jad (Java) lub www.traceo.pl/d/traceo.apk (Android).
Można również pobrać program poniżej do swojego komputera i wgrać go następnie na swoją komórkę poprzez Bluetooth lub kabelkami:

        Traceo.jad    Traceo.apk

Aby pełnić funkcje terminala systemu TRACEO program musi mieć ustawione: nazwę użytkownika oraz hasło (domyślnie demo oraz demo).
Gdy używamy programu jako lokalizatora GPS on-line wtedy istotny jest parametr GPRS w ustawieniach programu (najtańsza jest zwykle opcja gniazdka).


Click here for English version.

  © Copyright 2010 intuiLINE s.c.